VIOLETA KAROSAITĖ

VIOLETOS KAROSAITĖS ARCHYVAS
Reg. Nr. 14383

NUOTRAUKOS
1. V. Karosaitės vaikystės nuotraukos.
2. Įvairios V. Karosaitės nuotraukos.
3. Įvairios V. Karosaitės nuotraukos
4. V. Karosaitės baleto nuotraukos.
5. Jaunučio Puodžiūno baleto nuotraukos.
6. V. Karosaitės mamos Onos Karosienės nuotraukos
7. V. Karosaitės tėvo Vytauto Karoso nuotraukos.
8. V. Karosaitės ir jos tėvų nuotraukos
9. V. Karosaitės tėvų nuotraukos
10. Vytauto Prialgausko ir V. Prialgausko bei V. Karosaitės nuotr.
11. V. Karosaitės ir draugų nuotr.
12. Užrašytos nuotraukos: Aldona Ablomaitė, Irena Ansiukaitytė, Bronė
Baniukaitytė, Blaževičiai, Romas Bridžius, Ruzgaitė-Bridžiuvienė, Alvydas, Bronius,
Rytis, Gilius Bulotai, Alvydas, Bronius, Gilius, Rytis, Veronika Bulotai, Ramūnas
Bužėnas, Dalia Čalančiūtė, Silva Daniusevičiūtė, Antanas Dundzila, John
Grybauskas, Jurgių šeima, Juozas Karosas, K. Karosas, Povilas Karosas, Zenonas
Ivinskis, Aldona Jačiunskytė, Vytautas Karaliūnas?, Algimantas Mackus, Memėnai,
Kęstutis Mikėnas, J. Miliunas, Genė Nasvitytė, Ramutė Nasvitytė, Birutė Petraitytė,
Petras Petrutis, Levas Rudžiūnas, Ona, Rumbutytė, Jūra Skaudytė, Bronė ir Franc
Srugiai, Karina Srugytė, Srugių šeima, Vida Urba, Augustinas-Vytautas Vaičius,
Vera Valytė, Aldona Vasiliauskaitė, Laima Vilūnaitė, Remigijus Vizgirdas, P.
Žilinskienė.
13. Įvairios nuotr.
14. Katinai.
15. Namų ir kt. nuotraukos, atvirukai Onai Karosienei.
16. Močiutės nuotrauka rėmelyje.