ŽIBUNTAS MIKŠYS

ŽIBUNTO MIKŠIO ARCHYVAS
Reg. Nr. 14218

1. Lietuvoje ir išeivijoje vykusių meno parodų, renginių programos ir kvietimai
(su Ž.M. parašu)
2. Atvirukai-laiškai Ž. Mikšiui iš Lietuvos: Monikos Mironaitės, V. Blėdis,
Laimona sNoreika; A. janulis, M. Macijauskienė, Gražina ir Vytautas Žalakevičiai,
Vincas, Kjisarauskas, Vytautas Kalinauskas, Vytautas kauneckas (?), Algis Švažas
(?), Jurgis Tornau, Vladas Žukas, Vadminas, ir kt.
3. Iškarpos iš spaudos
4. Atvirukai su Ž.M. autografu
5. Nuotraukos 20 vnt.: Izaoko pinkūno darbai (2 vnt.) 1975 m.; A. Štoškaus
darbas 1974 m.; V.Ciplijausko darbai (2vnt.); 2 Vinco Kisarausko ir 2 jo darbų
nuotraukos su laiškais; 9 įvairių menininkų darbų nuotr.; Ž. Mikšys 1930 m.
(koppija 1970 m.); Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė apie 1930 m. (kopija 1970 m.)
6. Laiškai Ž. Mikšiui. Vinco Kisarausko, Vytautos Kalinausko, J. Lingio, Antano
Kmieliausko, Vytauto Končiaus.