ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS GARSO ĮRAŠAI

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS GARSO ĮRAŠAI

REG.NR. 14261

1. Rigoletto, 1957 m. Baltrušaitis, Kripkauskienė.
2. 1958 m. Dainuoja Baranauskas, Liustikaitė (?), Brazis, Stempužienė, Liorentas, Valiukienė.
3. Carmen, 1959 m.
4. Aida 1, 4
5. Aida 5, 7
6. Cavaleria Rusticana 1963 03 31 Studebaker Theater; Stasys Baras, Dana Stankaitytė, Gen. Peškienė, Roma Mastienė, Algirdas Brazis
7. Pajacai 1963
8. Tosca 1,2 1964
9. Tosca 3, 1964
10. La Traviata 1966
11. Fidello 1968 (1)
12. Fidello 1968 (2)
13. Dana 1969 04 12 Maria High School
14. Likimo galia 1970 09 18 I-III veiksmai
15. Likimo galia 1970 09 18 III-IV veiksmai
16. Pilėnai 1969 10 05
17. I Lithuani.
18. Operos Traviata programos, Operos „Traviata“ 1966 m. nuotraukos (3 vnt.).
19. Operos Traviata programos, Operos „Traviata“ 1971 m. nuotraukos (2 vnt.: Stasė Damijonaitienė, Alfredas Kulys, Rūta Graužinienė; Maciukevičius, Momkienė, Brazis, Kučiūnas, Mongirdaitė, Wicik). „Gražinos” programa

SAUGOMA MUZIKOLOGIJOS ARCHYVE