Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas

Lietuvių medicinos muziejus yra įkurtas dr. Mildos Budrienės ir prof. Jono Račkausko iniciatyva. Muziejus yra vienintelis išeivijoje renkantis ir eksponuojantis medicinos istoriją apie lietuvius gydytojus, kurie ir labai sunkiomis DP stovyklų sąlygomis bei atvykę į Ameriką dirbo žmonių sveikatos labui.

 

5

 

 

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.