LIETUVIŲ NAMAI, CLEVELAND, OH

:,,LIETUVIŲ SODYBA” CLEVELAND, OH
THE LITHUANIAN CENTER, INC.

Reg. Nr. 14481

1 dėžė

1. Cleveland Lietuvių sodybos dokumentai
1) Juozas Polikaitis ,,Lietuvių sodyba” apžvalga, 7 psl.
2) Lithuanian Center, Inc. Cronology of events, 4 psl.
3) Lithuanian Center, Inc. 1994 ir 1995 m. mokesčių formos
2) Spaudos iškarpos apie ,,Lietuvių sodybą”
3) JAV LB Socialinių reikalų tarybos posėdžių protokolai
1) 1990 m.: liepos 17 d. Nr. 6, rugsėjo 25 d. Nr. 7, spalio 16 d. Nr. 8, lapkričio 6 d. Nr. 9
2) 1991 m.: sausio 23 d. Nr. 10, balandžio 25 d. Nr. 11, liepos 15 d. Nr. 12, spalio 2 d. Nr. 13, gruodžio 11 d. Nr. 1
3) 1992 m.: vasario 5 d. Nr. 2, birželio 16 d. Nr. 3, rugsėjo 1 d. Nr. 4, spalio 28 d. Nr. 5
4) 1993 m.: vasario 17 d. Nr. 6, gegužės 25 d. Nr. 7, liepos 1 d. Nr. 8
5) 1994 m.: kovo 2 d. Nr. 9, gruodžio 14 d.
6) 1995 m.: vasario 8 d., kovo 22 d., liepos 19 d., lapkričio 8 d., lapkričio 29 d.
7) 1996 m.: sausio 4 d. Nr., birželio 5 d., rugsėjo 4 d., gruodžio 20 d.
8) 1997 m.: kovo 19 d., gegužės 9 d.

2 dėžė

1. Cleveland Lietuvių sodybos bylos liūdininkų apklausos stenogramos
2. Bylos dokumetai I tomas
3. Bylos dokumentai II tomas
4. Bylos dokumentai III tomas
5. Bylos dokumentai IV tomas
6. Bylos dokumentai V tomas
7. Bylos dokumentai VI tomas
8. Bylos dokumentai VII tomas

3 dėžė

1. Cleveland Lietuvių sodyba Section 202 proposal, I knyga
2. Cleveland Lietuvių sodyba Amendment to original application section 202 proposal, II knyga
3. Lietuvių namų byla, BAKER&HOSTETLER siųsti dokumentai