Paieška visoje svetainėje

Ieškoti visą svetainę

Ši paieška suras rezultatus visuose interneto svetainės puslapiuose, lietuviškoje ir angliškoje versijose, taipogi LTSC Pasaulio lietuvių archyvo fondų aprašuose. Įrašykite vieną ar kelis žodžius ir spauskite mygtuką “Search” arba klavišą “Enter”.

Paieška didžiosioms ir mažosioms raidėms nejautri, išskyrus lietuviškus simbolius (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Pavyzdžiui, didžioji Ė suras tik didžiąsias, mažoji – tik mažąsias.  Raktažodis Ramovėnai suras tik žodžius, kuriuose įrašyta mažoji ė, todėl jei norite rasti tikrai visose vietose pavartotą šį žodį, pakartokite paiešką įrašydami RAMOVĖNAI.

Paieškai galite naudoti nebūtinai visą žodį – galima įrašyti žodžio dalį, kelias raides. Ypač tai rekomenduojama lietuviškiems žodžiams. Pavyzdžiui, jei vietoj raktažodžio  Ramovėnai įrašysite Ramovėn, rasite visus šio žodžio linksnius – Ramovėnai, Ramovėnų, Ramovėnams, Ramovėnus ir t. t. Paieškai galite naudoti simobolį *. Jis reiškia iki keturių bet kokių raidžių ar skaičių. Pavyzdžiui, jei įrašysite Ramovė*, rasite žodžius Ramovėnas, Ramovėnų, Ramovėnai ir t. t., bet nerasite žodžio Ramovė.

Jei į paieškos eilutę įrašysite du ar daugiau žodžių, rasite tinklapius, kuriuose yra bent vienas iš nurodytų žodžių. Jei norite rasti tik tuos tinklapius, kuriuose yra visi  jūsų nurodyti žodžiai, naudokite simbolį +. Pavyzdžiui, raktažodis lietuvių+muziejus suras tik tuos tinklapius, kuriuose yra abu žodžiai.

Simbolis – nurodo, kad po jo esančio žodžio neturi būti tinklapyje. Pavyzdžiui,  raktažodis Lituanistikos+centras-tyrimų suras tik tuos tinklapius, kuriuose yra žodžiai Lituanistikos centras ir nėra žodžio tyrimų. Jei norite rasti žodžių junginį arba frazę, naudokite kabutes. Pavyzdžiui, raktažodis “Jonas Dainauskas” su kabutėmis suras tinklapius, kuriuose yra šie žodžiai kartu, o neras tinklapių, kuriuose yra tik J. Dainauskas, A. Dainauskas arba tik Dainauskas. Rezultatai išrūšiuojami pirmiausiai rodant tinklapius, kuriuose daugiau kartų pasikartoja ieškomas žodis arba frazė.