KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA REGISTRACIJOS NR. 13597

 

DĖŽĖ NR. 1

1.        C.L.R. Sąjungos 1958 – 1976 metų byla (laiškai, finansinės ataskaitos, narių sąrašai, blankų pavyzdžiai)
2.         C.L.R. Sąjungos 1977 – 1980 metų byla (laiškai, finansinės ataskaitos, narių sąrašai, protokolai
3.        C.L.R. Sąjungos 1981 – 1983 metų byla (laiškai, pranešimai, narių sąrašai, blankų pavyzdžiai)
4.        C.L.R. Sąjungos 1984 – 1985 metų byla (laiškai, sveikinimai, ataskaitos)
5.        C.L.R. Sąjungos 1986 – 1987 metų byla (laiškai, pranešimai, protokolai, skelbimai
6.        C.L.R. Sąjungos 1988 – 1990 metų byla (laiškai, gauti raštai, siųsti raštai, posėdžiai, susirinkimai)

 

DĖŽĖ NR. 2

1.        C.L.R. Sąjungos 1991 – 1992 metų byla (gauti raštai, siųsti raštai, posėdžiai, susirinkimai, finansinės ataskaitos)
2.        C.L.R. Sąjungos 1993 – 1994 metų byla (gauti raštai, siųsti raštai, posėdžiai, susirinkimai, finansinės ataskaitos)
3.        C.L.R. Sąjungos 1995 – 1999 metų byla (gauti raštai, siųsti raštai, posėdžiai, susirinkimai, finansinės ataskaitos)
4.        C.L.R. Sąjungos 2000 – 2003 metų byla (gauti raštai, siųsti raštai, posėdžiai, susirinkimai, finansinės ataskaitos, nutarimai, likvidacijos aktai)
5.        Spaudos iškarpos, raštai, programos – 1941 – 1996 metų byla
6.        Spaudos straipsnių iškarpos 1980 – 1995 m. byla
7.        Raštai į ir iš Baltųjų Rūmų. 1980 – 1996 m. byla
8.        Reagan – Buch 1984 m. kampanijos dokumentai – laiškai, finansinės ataskaitos, spaudos iškarpos

 

DĖŽĖ NR. 3

1.        L.A.R.A.C. Iždo atskaitomybės dokumentai 1990 – 1995 m.
2.        L.A.R.A.C. Iždo atskaitomybės dokumentai 1996 – 2002 m.
3.        A.L.R.S. Los Angeles skyriaus Iždo  atskaitomybės dokumentai (1996 m.)
4.        Amerikos Lietuvių Kalifornijos Respublikonų Sąjungos aukų sąrašų byla (1979 – 1986)
5.        GOP Nationalities news – periodika, 1980 – 1991
6.        JAV prezidentų ir senatorių nuotraukos ir apdovanojimai
7.        L.A.R.A.C. skyrių sąrašai (1997 m.)
8.        L.A.R.A.C. skyrių sąrašai (2000 m.)
9.        Los Angeles skyriaus pristatymo pietų dokumentai
10.        Bruce Herschensohn rinkimų pristatymo nuotraukos
11.        Asmeniniai raštai 1974 – 1996 m. byla: laiškai, susirašinėjimai
12.        National Lithuanian-American Republican Federation – periodika 1980-1983
13.        Republican Newsletter – periodika (1986  – 2000)

 

DĖŽĖ NR. 4

1.        Tautinių šokių grupių, vaidinimų grupių ir Šv. Kazimiero parapijos choro įvairių  metų nuotraukos
2.        Kalifornijos Lietuvių Respublikonų sąjungos įvykiai nuotraukose
3.        Įvairių laikų įvairios nuotraukos
4.        Laikraščių iškarpos ir nuotraukos  iš Prez. Ronald Reagan laikų
5.        IV -tosios Tautinių šokių šventės žymuo
6.        Įvairūs padėkos laiškai Tautinių šokių grupei už gerai ir gražiai atliktus šokius
7.        Kalifornijos respublikonų šventės nuotraukos
8.        Jono Pauliaus vizitas Lietuvoje – vokų ir pašto ženklų rinkinys
9.         1992 m. apdovanojimas L. Mažeika
10.        Apdovanojimas

 

DĖŽĖ NR. 5

1.        Žurnalas “lietuvių dienos”
2.        Knyga “Liucija Piliponytė – Mažeikienė”
3.        Knyga “Los Angeles Lietuvių tautiniai namai 40”
4.        Knyga “Amerikos lietuvių tautinės sąjungos Los Angeles skyrius 50”
5.        Respublikonų pobūvių programos ir leidiniai
6.        Plakatas
7.        Leidinys “Aš bijau pasakyti”
8.        Įvairūs leidiniai ir programos
9.        Operetės “Čigonų Baronas” pastatymo Los Angeles mieste nuotraukų albumas.

 

DĖŽĖ NR. 6

21 apdovanojimas

 

DĖŽĖ NR. 7

2 apdovanojimai
Laikraščių iškarpos ir programos 1940 – 1956 m.