Anglijos lietuvių klubas Čikagoje. Archyvas. Reg. Nr. 13222 (Gel. sp.)

Anglijos lietuvių klubas Čikagoje. Archyvas. Reg. Nr. 13222 (Gel. sp.)

1.        Finansinė knyga 1969-1970 m.
2.        Klubo susirinkimų protokolų kn.
3.        Anglijoje gyvenusių lietuvių sąrašas.
4.        Čikagos senojo Britanijos lietuvių klubo 1969 metų narių sąrašas.
5.        Chicagos Anglijos lietuvių klubo narių 1986 metų sąrašas.
6.        Čikagos senojo Britanijos lietuvių klubo kasos knyga.
7.        Gaunamųjų raštų knyga 1964-1975 m.
8.        Pajamų knyga 1961-1965 m.
9.        Čikagos senojo Britanijos lietuvių klubo susirinkimų ir valdybos posėdžių protokolų knyga. 1964-1975 m.
10.        Čikagos Britanijos lietuvių klubo kasos išlaidų dokumentai. 1982-1995 m.
11.        Čikagos senojo Britanijos lietuvių klubo įsteigimo ir veiklos apžvalga. 1960- 1974 m.