BALF‘AS (ITALIJA)

BALF‘AS (ITALIJA)

Reg. Nr. 12684

 

 

1dėžė

 

1.        Susirašinėjimo byla 1947 07 01-1947 12 31
2.        Susirašinėjimo byla – vykdomieji raštai 1948 01 01 – 1948 12 31
3.        Siunčiami-gaunami susirašinėjimo raštai (kun. Pavalkiui Minkūno, Končiaus, Laučkos ir jų siunčiami). Susirašinėjimas su įgaliotiniai kt. šalyse, aukų sąrašai, tremtinių –pabėgėlių sąrašai 1945-1950 m.
4.        Įvairios nuotraukos (Apie siunčiamą pagalbą maistu, rūbais, aukojamo mišios ir kt. asmeninės ir grupinės nuotraukos (1938-1949)        1 vokas.
5.        Emigracija Argentina (ir tranzitas) –Pietų Amerika, Kanada, Australija. Įvairūs raštai, sąrašai, paklausimai – atsakymai 1947-1949.
6.        Laiškai iš St. Lozoraičio (4; 1970, 1985). Aplankas.
7.        Santrauka – užašų sąsiuvnis apie lietuvių emigraciją, apie žymius asmenis, biografinės pažymos. Metai nenurodyti. Sąsiuvinis
8.        Kiti susirašinėjimo raštai 1946-1950. Aplankas.
9.        Susirašinėjimas su lietuvių kolonijomis 1948-1950. Byla

 

2 dėžė

 

1.        Įvairūs straipsniai 1946 m. Aplankas
2.        Susirašinėjimo raštai lietuvių, anglų, italų kalbomis, straipsniai, pranešimai. Father Pavalkis 1947-1949; Aplankas
3.        Susirašinėjimo byla 1947 01-1947 06 30. Byla
4.        Susirašinėjimas su įvairiomis įstaigomis, straipsniai, iškarpos iš spaudos; 1949 m. byla.
5.        Apskaitų kopijos, pasiųstos į JAV. 1946-1948.
6.        Susirašinėjimo raštai 1945; 1946 I psm.; 2 Bylos
7.        Prtokolai ir kiti susirašinėjimo raštai 1938; 1974 m.
8.        Susirašinėjimo raštai; straipsniai 1948, 1958-1963. Aplankas
9.        Albumas-knyga apie Romą ir Italiją.
10.        Lietuivų studentų kolegija. Išlaidų-pajamų knyga 1947-1949 m.
11.        Italijos BALF skyriaus kasos knyga 1946 05 04-1950
12.        Italijos BALF skyriaus kasos knyga 1946 -1948 04 30
13.        Bendrojo Ameikos lietuvių šalpos fondo 10 m. (pirmieji) 1944-1954. Knyga

 

3 dėžė

 

1.        Emigracija. Paragvajus. Civiliai ir belaisviai 1946 m. Byla
2.        Italijos skyriaus protokolai 1945-1948. susegtas aplankas
3.        Care Paker apyvartos knyga 1947 10 31-1949 01 01.
4.        Italijoje gyvenančių lietuvių sąrašas – knyga
5.        Nuotraukos, asmeninė korespondencija
6.        Kun. Pavalkio asm. Korespondencija ir kt. susirašinėjimas, raštai St. Lozoraičiui ir kt., straipsniai 1944-1972‘ 2 Aplankai
7.        Įvairios nuotraukos 1946-1950, 1949- 1972; laiškai 1972-1976. 2 Vokai
8.        T. Pavalkio straisoniai žurnaluose 1971-1978. Žurnalai.
9.        Emigracija – bendros žinios (įv. Susirašinėjimai – Paragvajus, Venesuela, Brazilija, Kolumbia) 1947 m. byla
10.        Korespondencija T. Pavalkiui. 1948-1952. Aplankas
11.        Susirašinėjimo byla. 1946 I pusm.
12.        Susirašinėjimo byla. 1945-1948-1950 m.
13.        Kasos knyga. 1948 I pusm. – 1950
14.        Lietuvių Stutthoffo kacetininkų likimas (paskaitos)