Genocido parodos archyvas Reg. Nr. 13249

Genocido parodos archyvas Reg. Nr. 13249

Gauta iš Dano Adomaičio

1 dėžė
Genocido parodos katalogas ir inf. spaudai; liet. ir anglų k. 1975, 1976, 1977 m. Laikraščių iškarpos apie parodą.

2 dėžė
Spauda apie parodą.
Katalogo rankraščiai.
Susirašinėjimai.
Genocido parodos dovanojimo aktas. 1969 m.
“Lietuvių balsas” apie Genocido parodą.
Parodos negatyvai.
Fotonuotraukų kopijos.
Spauda apie parodos likimą.
Fotokopijos stendų, siųstų R. Budriui į Vilnių. 1991. XI. 8 d.
Katalogo ruošimas
Fotografijos iš Kolbos
1941-1951 m. Lietuvių biuletenis.
Dėl parodos likimo.

3 dėžė
Spauda apie parodą.
Parodos rengimo komisijos juodraščiai.
Lietuvių tautos Genocido Albumo išleidimo sąskaitos.
Išlaidų ir pajamų knyga.
Lietuvių biuletenis parodai.
Lithuanian bulletin 1943-1951.
Draugas, Naujienos 1979 m. apie parodą ir LB.
Draugas, Naujienos, Tėvynė 1972 m.
Draugo, Naujienų, Tėvynės iškarpos apie LB 1970-72 m.
Draugo, Naujienų, Tėvynės iškarpos 1971-1976 m.
Spauda apie komunizmą ir bolševikus.