LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS ŠIAURĖS AMERIKOJE

LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS ŠIAURĖS AMERIKOJE REG. NR. 13052

1.        PLI istorija (1 vokas)
2.        Toronto (Kanada) Maironio mokyklos ir lituanistinių kursų nuotraukos ir užrašai (1 vokas)
3.        Ottavos lituanistinė mokykla (1 vokas)
4.        Calgary lituanistinė mokykla (1 vokas)
5.        Delhi lituanistinė mokykla (1 vokas)
6.        Kanados švietimo komisija (1 vokas)
7.        Rodney lietuviška mokykla (1 vokas)
8.        Winnipego lietuviškos mokyklos vedėjai (1 vokas)
9.        Sudbury lituanistinė mokykla (1 vokas)
10.        Hamiltono lituanistinė mokykla – nuotraukos ir aprašymai (1 vokas)
11.        Londono (ONT) lituanistinė mokykla (1 vokas)
12.        Montrealio lituanistinė mokykla (1 vokas)
13.        Rankraščiai
14.        Korektūros
15.        Toronto Maironio mokykla 1948-1998 m.. 1998-199 (metraštis)
16.        Mūsų mokykla 1992-1993, 1993 -1994, 1994-1995 (mokyklų metraštis)
17.        Įvairūs raštai