LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJA

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS
ARCHYVINĖ DOKUMENTINĖ MEDŽIAGA
REG. NR. 13466

1. ANTSPAUDAI Lietuvių rašytojų tremtinių draugija – 2 vnt.Lietuvių Rašytojų draugija -1 vnt. Viso 3 vnt .
2. Lietuvių Rašytojų Tremtyje Draugijos narių byla. Įvairi medžiaga : prašymai ,garbės raštai , laiškai ir kt./1946- 1949 m./ Viso 139 vnt.
3. Lietuvių Rašytojų Tremtyje draugijos suvažiavimų ir Valdybos posėdžiųprotokolai./1946 – 1949 m./ Viso 79 vnt.
4.Lietuvių Rašytojų Draugijos posėdžių protokolai . /1950-1958 m. /. Viso 51lapas.
5.Lietuvių Rašytojų Draugijos protokolai ir kt. medžiaga su iliustracijomis –fotonuotraukomis , laikraščių iškarpomis. /1958 m. – 1962 m. / Viso 39 lapai.
6.Lietuvių Rašytojų Draugija .Siunčiami raštai .1946- 1948 m. Viso : 262 lapai.
7.Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamieji raštai .1966-1969 m. Viso 61 lapas
8. Lietuvių Rašytojų Draugija. Siunčiamieji raštai. 1962-1966 m.Viso 95 lapai.
9.Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamieji raštai. 1970- 1972 m. Viso 132 lapai.
10.Lietuvių Rašytojų Draugija. .Siunčiamieji raštai. 1973-1977 metai. Viso 203 lapai.
11. Lietuvių Rašytojų Draugija . Gaunamieji raštai. 1958 metai. Viso : 193 lapai.
12. Lietuvių Rašytojų Draugija .Gaunamieji raštai .1966- 1969 metai . Viso : 92 lapai.
13. Lietuvių Rašytojų Draugija .Gaunamieji raštai . 1970- 1972 metai. Viso : 164  lapai.
14. Lietuvių Rašytojų Draugija . Gaunamieji raštai. 1970- 1974metai. Viso : 180 lapai.
15. Lietuvių Rašytojų Draugija. Gaunamieji raštai .1975-1977 metai. Viso : 183 lapai.
16. Lietuvių Rašytojų Draugija. Gaunamieji raštai . 1978- 1979 metai. Viso 172 lapai.
17. Lietuvių Rašytojų Draugija . Valdybos posėdžių protokolai . 1966- 1979 metai.
18. Lietuvių Rašytojų Draugija . margaspalvis gyvenimas . Pradedant 1962 metais baigiant 1964 m. patrengė Alė Rūta. Segtuve – laikraščių iškarpos, fotonuotraukos ir kt. medžiaga.
19. Lietuvių Rašytojų Draugija . Rašytojų gyvenimo vaizdai , įvykiai spaudoje . Valdybos Kalifornijoje kadencijos metu . 1980 metais. Segtuve laikraščių iškarpos, programos ir kt. medžiaga .Parengė Alė Rūta .
20. Lietuvių Rašytojų Draugija . Svarbesni įvykiai ir veidai mūsų periodinėje spaudoje. 1981 – 1982 metais . Medžiagą surinko ir aprašė Alė Rūta .
21. Lietuvių Rašytojų Draugijos pranešimai . 1952- 1962 metais. Viso : 73 lapai.
22. Lietuvių Rašytojų Draugija. Valdybos gaunami ir siunčiami raštai , protokolai, laikraščių iškarpos , programos . 1982- 1983 metai. Viso : 157 lapai.
23. Lietuvių Rašytojų Draugija. Gaunamieji raštai .1983-1986 metai. Viso: 94 lapai .
24. Lietuvių Rašytojų Draugija. Valdybos gauti ir išsiųsti protokolai, raštai ir kt.  medžiaga. Viso : 104 lapai .
25. Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamieji raštai . 1959- 1962 metai. Viso :  51 lapas
26 . Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairūs raštai – gauti ir išsiųsti . 1950- 1951 metais. Viso: 35 lapai
27. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairūs raštai . 1958 – 1962 metais. Viso : 74 lapai.
28. Lietuvių Rašytojų Draugija. Įvairūs raštai : laiškai , laikraščių iškarpos, programos ir kt. medžiaga. 1982 metais. Clevlendas .Viso : 165 lapai .
29. Lietuvių Rašytojų Draugija. Siunčiamieji raštai. 1986-1989 metais. Viso : 51 lapas.
30.Lietuvių Rašytojų Draugija . Biuleteniai , pranešimai ir kita medžiaga. 1986- 1988 metais. Viso :82 lapai
31.Lietuvių Rašytojų Draugija. Pranešimai . 1970-1972-1979 metais. Viso : 26 lapai.
32. Lietuvių rašytojų Draugija . Gautieji raštai. 1987- 1989 metais. Viso: 67 lapai.
33.Lietuvių Rašytojų Draugija. Pranešimai , programos,dienotvarkės, narių  sąrašai ir įvairųs kiti raštai .Viso : 41 lapas
34. Lietuvių Rašytojų Draugija. Valdybos gauti ir išsiųsti raštai . 1980 metais.  Viso : 96 lapai.
35. Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamieji raštai . 1983-1986 metais. Viso :  105 lapai.
36.Lietuvių Rašytojų Draugija. Siunčiamųjų raštų registracijos knyga . 1956 –  Viso prirašyti 7 lapai.
37.Lietuvių rašytojų Draugijos posėdžių protokolų knyga. 1985, 1986 , 1989 metų .
38. Lietuvių rašytojų Draugijos narių ankietos . Emigracijos reikalai. Viso :95 lapai.
39.Lietuvių Rašytojų Draugijos .Įvairūs raštai. 1951 m. Viso :213 lapų .
40.Lietuvių Rašytojų Draugija . Siunčiamųjų raštų nuorašai. 1951 metais. Viso : 161 lapai .
41.Lietuvių Rašytojų Draugija. Įvairūs raštai . Viso : 186 lapai.
42. Lietuvių rašytojų Draugija . Įvairūs raštai .1966 , 1967 m…Viso 31 lapas.
43.Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga 1982, 1987 m. Viso: 37 lapai.
44.Lietuvių rašytojų Draugija . Komisijų protokolai . 1951- 1964 m. Viso 70 lapų.
45. Lietuvių rašytojų Draugija . Siunčiamieji raštai. 1978 –1979 m. Viso : 112 lapų.
46. Lietuvių rašytojų Draugija .Gauti raštai ir laiškai . 1962 metai. Viso : 99 lapai .
47.Lietuvių rašytojų Draugija . . Įvairūs raštai . /Laikraščių iškarpos, dokumentai , laiškai , K.Grigaitytės įkalbėta kasetė./ Viso : 88 vnt.
48. Lietuvių Rašytojų Draugija. Įvairi medžiaga : programos, kvietimai ir kt. Viso : 52 lapai.
49. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga: laiškai, programos, dokumentai ir kt. medžiaga. Viso : 41 lapas.
50. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga. Narių sąrašai ir kt. Viso : 48 lapai.
51. Lietuvių Rašytojų Draugija. Įvairi medžiaga : programos, kvietimai ir kt. Viso 45 lapai.
52. Lietuvių Rašytojų Draugija .Premijų protokolai ir aktai. 1981-1985 m. Viso 24 lapai.
53. Lietuvių Rašytojų Draugija .Literatūrinių premijų aktai. Viso 7 lapai.
54.Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga : premijų įteikimo fondas. Viso : 56 lapai.
55.Lietuvių Rašytojų Draugija. Premijų įteikimo aktai. 1951-1972 m. . Viso 56 lapai.
56. Lietuvių Rašytojų Draugija .Įvairi medžiaga . 1962 m. Viso 42 lapai.
57. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairios laikraščių iškarpos .
58.Lietuvių Rašytojų Draugija .Įvairi medžiaga: programos,kvietimai ,laiškai ir kt. Viso 50 lapų.
59.Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga : rašytojų rankraščiai , laiškai ir kt. medžiaga . Viso 59 lapai.
60. Lietuvių Rašytojų Draugija . Įvairi medžiaga :programos , kvietimai ,blankai ir kt. Viso 39 lapai.
61. Lietuvių Rašytojų Draugijos pasikalbėjimų knyga . Viso 12 lapų prirašyta.
62. Lietuvių Rašytojų Draugija . Išlaidų pateisinam. dokumentai. 168 lapai.
63.Lietuvių Rašytojų Draugija . Pajamų dokumentai. . 25 lapai.
64. Lietuvių Rašytojų Draugija . Finansiniais dokumentai. 1970-1972, 1977-1980 m. Viso 36 lapai .
65. Lietuvių Rašytojų Draugijos įvairi medžiaga Viso : 68 lapai.
66.Lietuvių Rašytojų Draugijos suvažiavimo Čikagoje protokolai . 1951 metai. Viso 28 lapai.
67. Lietuvių Rašytojų Draugijos išlaidų pataisymai. Kvitai.
68.Lietuvių Rašytojų Draugijos kasos knyga .1949 metai. Prirašyti tik du lapai .
69. Lietuvių Rašytojų Draugija. Sąskaitos ir pateisinamieji dokumentai. Viso 50 lapų.
70.Lietuvių Rašytojų Draugijos išleistų knygų sąrašas.1955-1957 m.
71. Lietuvių Rašytojų Draugijos įvairi medžiaga : pažymėjimai , vakarų programos, kvietimai ,spaudiniai ir kt.
72.Lietuvių Rašytojų Draugijos pajamų pakvitavimas. 1974-1979 metai. Viso 31 lapas.
73.Lietuvių Rašytojų Draugija . Brazdžionio laikotarpiu. Dokumentas.” Proclomation”,1982 m.
74. Lietuvių Rašytojų Draugijos pajamų ir išlaidų įvairūs dokumentai . FOTONUOTRAUKOS
75. Fotonuotraukos .Lietuvių rašytojai išeivijoje. Voke 103 nuotraukos.
76.Fotonuotraukos .Lietuvių rašytojai išeivijoje . Voke 104 nuotraukos.
77.Fotonuotraukos.Lietuvių rašytojai išeivijoje . Voke 106 vnt nuotraukos.
78. Fotonuotrauka . Benediktas ir Gražina Babrauskai su sūnumi Vyteniu . Nuotrauka įrėminta. –Viso- 1 vnt.

Lietuvių Rašytojų Draugijos archyvą peržiūrėjo ir aprašą padarė Virginija Paplauskienė