LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS FONDAS

LIETUVIŲ TEISININKŲ DRAUGIJOS FONDAS

Reg. Nr. 13947

1.        Lietuvių teisininkų draugijos (LTD) Centro valdybos kasos dokumentų byla 1945 m. Psl. 1-69. Aplankas
2.        LTD centro valdybos kasos knyga 1946-1950. Psl. 1-20. Knyga
3.        LT tremtinių draugijos pajamų dokumentacija 1946. Psl. 1-67. Aplankas
4.        LTD užsienyje pašto išlaidų byla 1946-1951 m. Psl. 1-136. Aplankas
5.        LTD susirašinėjimo 1945-1953 m. byla. Psl. 1-152. Aplankas
6.        Lietuvių laisvės kovotojų kovų dalyvių sąjungos Centro valdybos veiklos protokolai, aktai, bendraraščiai 1948-1949 m. Psl. 1-45. Segtuvas. Aplankas
7.        Lietuvių teisininkų tremtinių draugijos centro valdybos protokolų byla 1946- 1949. Psl. 1-121 .Segtuvas.
8.        LTTD CV bendras susirašinėjimas. Psl. 1-301. Segtuvas.
9.        LTTD suvažiavimų 1948 m. byla. Iškarpos iš spaudos, kvitų-pajamų knygelė. Psl. 1-122. Segtuvas.
10.        LTTD protokolų ir susirašinėjimų  1948-1955 byla. Psl. 1-247. Segtuvas.
11.        Lietuvių teisininkų draugijos centro organų būstinių vietovių nustatymo byla. Psl. 1-97. Segtuvas.
12.        LTD padalinių steigimo byla 1951 m. Psl. 1-72. Segtuvas.
13.        LTD CV įgaliotinio Kanadoje susirašinėjimo byla 1948-1951 m. Psl. 1-94. Segtuvas.
14.        LTD susirašinėjimas ir narių kortelės 1948-1953 m. Psl. 1-64.
15.        LTD Čikagos skyriaus nario mokesčio sąrašai 1949-1958 m. Psl. 1-23. Knyga
16.        Rinkimas į Lietuvių teisininkų draugijos centro valdybą. 1957 m. Psl. 1-3. Vokas
17.        Lietuvių teisininkų draugijos narių atsakymas į garbės teismo 1951 m. spaudoje skelbtą “Pranešimą teisininkams” – korespondencija. Psl. 1-29. Segtuvas.
18.        LTD nario a.a. Prof. Leono Petro ir kt. Nekrologai 1948 m. Psl. 1-84. Segtuvas.
19.        LTD atsišaukimas į pasaulio teisininkus ir kiti spaudos reikalai. Lietuvos ir Sovietų sąjungos sutartys 1948 m. Psl. 1-78.
20.        Lietuvos laisvės kovų dalyvių sąjungos (LLKDS) Centro valdybvos protokolai. Psl. 1-11. Knyga
21.        LTD bendra susirašinėjimo ir karių sąrašų byla. 1949 m. Psl. 1-229. Segtuvas.
22.        LTD susirašinėjimas 1957-1958. Psl. 1-114. Aplankas
23.        LTD CV 1951 m. nutarimas, garbės teismo protokolai, bendraraščiai 1951 m. Psl. 1-32. Aplankas
24.        LTD protokolai, susirašinėjimas 1951-1952,. Psl. 1-27. Segtuvas.
25.        LTD statistiniai duomenys ir garbės teismo nutarimas 1952-1953 m. Psl. 1-212. Aplankas
26.        Iškarpos iš spaudos. Aplankas
27.        Įvairūs raštai, susirašinėjimas 1951 m. Psl. 1-25. Segtuvas.
28.        LTD “Lietuvos sovietizacijso” brošiūros išleidimo reikalai 1946 m. ir vertimas į anglų kalbą. Psl. 1-212. Segtuvas.
29.        Teisininkų adresai – kartoteka.