MARIANAPOLIS (TĖVŲ MARIJONŲ ARCHYVAS)

FONDAS MARIANAPOLIS

1. Marijonų vienuolių susirašinėjimas ir užrašai, dokumentai 1962-1964 m. Lietuvių pasipriešinimo judėjimo dokumentai. Lietuviško knygyno korespondencija. Dainų rinkinėlis. Maironio “Kęstučio mirtis”.
2. Kun. Jankaus K. laiškai 1944 ir 1953 m.
3. Kun. Jankaus K. dokumentai.
4. Laiškai kun. K. Jankui 1945-1955 m.
5. Įvairi medžiaga iš K. Jankaus archyvo.
6. Personalijos ir jų problemos iš K. Jankaus archyvo.
7. Įvairi medžiaga iš K. Jankaus archyvo.
8. J. Žiliaus “Žemės Ūkio Banko” reikalu 1924-1932 m.
9. A. Banaičio laiškų nuorašai 1925-1943 m.
10. A. Banaičio rengtas katekizmas ir poteriai.
11. A. Banaičio medžiaga įvairiais lietuvių kalbos klausimais.
12. A. Banaičio lietuvių kalbos vadovėlio rankraštis.
13. JAV armijos klausimai po II Pasaulinio karo.
14. Abėcėlinis žodžių, pavadinimų sąvadas (su šaltiniu).
15. Susirašinėjimas su Lietuvos atstovais 1931-1936 m. ir spaudos iškarpos lietuviškais reikalais.
Lietuvos nepriklausomybės klausimu.
16. Senieji raštai.