TEXAS’O LIETUVIŲ FONDAS

PLA  fondo – Texas’o Lietuvių Fondas

—————————————————————————————————

LITHUANIANS IN TEXAS  /  PIRMIEJI LIETUVIAI TEXAS’E

—————————————————————————————————-

TURINYS (Saugojimo vienetų aprašai):

1)        ATSPAUDAI

antkapinių paminklų užrašai-epitafijos iš Jonischkies kapinių, DeWitt Co., TX.

(6 vienetai, įvairus formatas, ritiniai)

Nuo antkapinių paminklų:
1.        John Jonischkie/ Maria Jonischkie
2.        F.W. Kirlicks
3.        CHR Kirlicks
4.        George Lundschen/Anna Lundschen
5.        Schule Ragoszus
6.        Michael Ragoszus

2)        DOKUMENTAI (4 vienetai)

1.        Imigrantų sąrašas: “Early Lithuanian Immigrants to Dewitt and Goliad Counties, TX”.  paruošta pagal DeWitt Apskrities Teismo Rūmų, Cuero, TX. ir St. Poul’s Liuteronų Bažnyčios knygas. ( apima 68 asmenis , jame figūruoja mažiausiai 12 lietuviškų pavardžių)
2.        Genealoginis Šeimų Grupių Sąrašas paruoštas 1993 m. Patsy Dearman Hand (apima Johann / John Jonischkies ir Maria Kerlick  šeimą su keturiais vaikais.
3.        “Lithuanians in Texas” Patsy Hand paruošta apybraiža (10 psl.) originalas su fotonuotraukomis saugomas Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejuje, Genealogijos skyriuje, fondas: GEN 929H
4.        ISTORIJOS ŽYMEKLIO (Atminimo Lentos) pastatymo  1995 m. DeWitt Co., TX dedikacija: ” Dedication of Official Texas Historical Marker for Lithuanians in Texas, June 3, 1995 . DeWitt County Commissioner’s Court.  (4 puslapiai).

3)        ATŠVIETAI  

Laiškų, knygų, fotografijų ir kt.
(20 vienetų – 34 įvairaus formato spalvotos lazerinės kopijos )

1.        Maldaknygės ” Nusidavimas Kentėjimo…” titulinis lapas, Tilžė.
2.        Laiškas: “Miels Szwoger”,  pasirašytas M.Kierlicks, Houston, TX., 1880.
3.        Laiškas: ” Miels Pretlau”, pasirašytas Daniel Schmidt, Szibben, 1907.
4.        Maldaknygės ” Giesmju Knygos…” titulinis lapas, Karalaucuje.  Su įrašu: ” Cos Knigos Priklausa Marikei Zimmermonenei iš Perkuhntaleviciu 1844, 1873″
5.        Fotonuotrauka: Mary Stanchos Kerlick
6.        Laiškas: “Mana milime Gentis”, rašytas  Jodekrandt, 1882.
7.        Laiškas : “Mels Omi” pasirašytas Christoph Kirlicks, Yorktown, TX., 1867.
8.        Atvirlaiškis: “Meilingas mano Prietelau”,  adresuotas John Janischkies, išsiųstas is  Tilžės  ir gautas Yorktown, 1902.
9.        Laiškas : “Dear Cousin”,  adresuotas Anna Gelssus, Yorktown, 1880, pasirašytas W. F. Lundschen.
10.         Laiškas, pasirašytas J. Joniszkis, W. Kirliks, rašyta iš Laredo…
11.        Laiškas: ” Mylimasis Bralau”,  pasirašytas K. Kirlicks, Jurluwen, 1869.
12.        Laiškas: ” Mano mels Szwager”, pasirašytas J.J. , Yorktown, 1868.
13.        Laiškas: “Melas Bralau” , pasirašytas K. Kirlicks, Jurktau, 1868.
14.        Laiškas: “Tawa rašita Gromita …” pasirašytas Jurgis Kirliks, Pedrosnegros, 1864.
15.        Laiškas: “Diewe padek Mels Bralau” , pasirašytas Anne Lunczinene, Szmitskrik , 1865.
16.         Laiškas: “Garbings Pretelau” , pasirašytas J. Grigai…, Ledui P.O. Alberta, Canada, 1897.
17.         Laiškas: ” Dar wisi sveiki ir giewe tebesam” , pasirašytas Miekel Kirliks, Pagrinuse, 1858.
18.        Laiškas: “Mes dodam labas Dienas Alle su diddelie Smutnibie”, pasirašytas Anne Kirliks.
19.         Lakštas su trimis neidentifikuotomis fotonuotraukomis.
20.         Šv. Pauliaus liuteronų bažnyčios, Yorktown, TX.., Mirimų registravimo įrašai. 1875 metai- Maria Kirlicks, gim. Kirlicken;  Ruguszus, gim. Trakeiden.

4)        FOTONEGATYVAI IR FOTONUOTRAUKOS
( 65 vokai su 337 fotonuotraukomis ir 183 fotonegatyvais)

Fotofiksacija apima: lietuvininkų ir jų palikuonių  kapines, antkapinius paminklus, bažnyčias, sodybas, gyvenamąją aplinką ir kraštovaizdį, gyvenamųjų namų interjero detales, unikalius artefaktus, istorijos paminklų ženklus, lietuvininkų palikuonių tipažus, vietinius  istorinės-etnografinės medžiagos pateikėjus, perfotografuotą dokumentinę ir fotografinę medžiagą.

5)        AUDIOĮRAŠAI
(360 min. audioįrašų iš 6 pateikėjų)

Pateikėjai:
1.        Kasetė TX I . Interviu su Osvald Jonischkies, Yorktown, TX
2.   —”——-          Interviu su Ira Rabke , Yorktown, TX
3.        Kasetė TX II  Interviu su Alvin Stanchos, Yorktown, TX
4.   ———“——– Interviu su Myrtle Schlichting, New Braunfels, TX
5.  Kasetė TX III  Interviu su Myrtle Schlichting, New Braunfels, TX
6.  ——-“———-   Interviu su Beverly Kerlicks Bruns, Victoria, TX
7. Kasetė TX IV   Interviu su Beverly Kerlicks Bruns, Victoria, TX

6)        DOKUMENTŲ KOPIJOS
( 17 dokumentų , iš viso 231 lapas)

Dokumentai:
1.        Baptismal Records – St. Poul Lutheran Church , Yorktown, 1887-1924
2.        “Stanchos Family in Texas. A Family Directory of the Descendats”. Compiled by Caroline Wischkaemper, 1985
3.        Stanzus, David/ Hoppe, Franz — Deed , 1874
4.        Documents concerning Daniel Stanchos (vokiečių klb.)
5.        22 atskiri laiškai vokiečių klb., iš  Myrtle Schlichting asmeninio archyvo.
6.        “Genealogy of David and Dora Stanchos” by Homer and Velma Stanchos Spellmann, 1978.
7.         “The Kerlick Family 1800-1979”, by Beverly Kerlick Bruns
8.        “Kerlicken to Kerlick” Family history by Beverly Bruns.
9.        “The Kerlick and Kirlicks Families of Yorktown and Houston, TX, Including the associated families of Gelssus, Jonischkies and Lundschen…” , by Bernice N. Mistrot, 1992.
10.        Teisinis/notarinis dokumentas: ” Prokote records for George Geldszus, deceased husband of Maria (Kerlick) Geldszus”, 1860, DeWitt Co. TX.
11.         “Descendants of George Lundschen” , gimusio 1829 m., Ackminiszken, Heidekrug, mirusio 1903 m.
12.        “Descendants of  George Lundschen “, gimusio 1815 m. Prūsijoje, mirusio 1901m.
13.        “Descendants of Michael Ragoszus”, gimusio 1806 m. Heidekrug, mirusio 1869 m.
14.        St. Poul Lutheran Church, Yorktown, TX,  steigėjų  sąrašas “Charter Members 1872”.
15.        Straipsnis paruoštas DeWitt Apylinkės Istorijos Knygai – “DeWitt Co. History Book” (įžanginis)
16.        ————-“———————- ( apie George (Jurgis) Lundschen, vyresnįjį)
17.        ————-“———————–(apie  George Lundschen,jaunesnįjį).

7)        PUBLIKACIJOS  apie senuosius Texas’o lietuvius

( 6 straipsniai  laikraščiuose)

1.        [editorial] “Lithuanians in Texas, Historical Marker Dedicated Near Yorktown”, –  Dewitt County View,  1995, June, 7, P. 1-2 + 6 photos,
2.        [editorial] “Lithuanians Intered in Jonischkies Cemetery”, – Dewitt County View, 1995, June, 14, P. 2+ 6 photos,
3.        Wolff, Henry: “Many in DeWitt have Lithuanian Roots”, – Victoria Advocate, 2002, May, 29. P. 3 + 1 photo,
4.        Petrutis, Petras: ” Anksčiau ar vėliau”, – Draugas, 2002 m. birželio mėn. 1d.
5.        Petrutis, Petras: Informacija: “Dr. Vytis Čiubrinskas…”, – Draugas, 2002 m. birželio mėn. 15 d.
6.        Petrutis, Petras: “Kitados Lietuvininkų pramintais takais”, – Draugas, 2002 m. birželio mėn. 19 d.

8)        ŽEMĖLAPIAI

(4 vnt. žemėlapių padedančiųlokalizuoti pirmųjų Teksaso lietuvių pirmąsias
kolonijas ir kultūros bei istorijos paminklus)

9)        LAUKO TYRIMŲ UŽRAŠAI
( dr. Vyčio Čiubrinsko užrašai daryti ekspedicinės išvykos į Teksasą 2002.05.25-29 metu bei išrašai, daryti Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus, Genealogijos skyriuje, 2002.05.24, iš viso 18 lapų.)

10)        KORESPONDENCIJA
( 4 laiškai rašyti Teksaso lietuvių tyrinėjimo reikalu) Autoriai: Patsy Hand, Liuda Flores, George Kisielius ir Vytis Čiubrinskas.

sudarė ir perdavė dr. Vytis Čiubrinskas , 2002 birželio 27d.