A. VARNAS: DAILININKAS, KALBOTYRININKAS

Adomo Varno archyvas
Reg. Nr. 13250

Gauta iš Domo Adomaičio

1.        Apl. Istorijos draugija – 1962-1974 m.
2.        Apl. Kun. V. Bagdonavičius MIC “Milašiaus kraujo filosofija”.
3.        Apl. A. Varno užrašai – Lietuviškos pavardės. Dviskiemenės a ir ė – (galūnėse). Triskiemenės ir daugiaskiemenės.
4.        Apl, Raštai kitiems (juodraščiai).
5.        Apl. Su prof. A. Varno straipsniu “ Gyvenimiškosios įvardotyros reikalu”, apie 1961 m.
6.        Apl. A. Varnas – pavardės. Lietuvių pavardės, kurios buvo rastos Liudo Mikšio leidinyje “Iš istorijos ūkanų ateina Lietuva”.
7.        Apl. Montesori mokyklėlės “Židinėlis” įv. laiškų, planų ir protokolų juodraščiai, rašyti A. Varno apie 1968-69 m.
8.        Sąs Pavardės “A sąsiuvinis” sudarytas A. Varno “Dviskiemenės pavardės su galūne – a”.
9.        Sąs. B – sąsiuvinis Pavardės paraidžiui, surinkta A. varno – ruošiamam žodynui
10.        Sąs. Pavardės paraidžiui nuo “barba iki Šilinskas”, sudarytas A. Varno.
11.        Sąs. A- pavardžių analizė, sudaryta A. Varno.
12.        Apl. Terminologija (juodraščiai) metmenys. Sudaryta A. Varno.
13.        Sąs. Pavardžių medžiaga Ad. Varno užrašai (juodraščiai).
14.        Apl. Kun. Dr. V. Bagdanavičiaus Šv. Rašto studijos 1965 m. , priklausė A. Varnui.
15.        Apl. Kun. Vyt. Bagdanavičius MIC “ Santykiai tarp žmonių komunizme” Pranešimas Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimui. Čikaga, 1961 m. Su užrašu Ad. Varnui (mašinraštis) 38 psl.
16.        Vokas įv. str. iškarpomis iš laikraščių.
17.        Apl. Su užrašu Adomo raštai, bet saugomos įvairios iškarpos iš laikraščių.
18.        Leidiniai – Lietuvių istorijos darugijos, mašinraščiai, priklausę A. Varnui: Jono Dainausko – ketvirtas sąrašas kaikurių veikalų Lietuvos istorijos klausimais parengtų ne lietuvių, ne lietuvių kalba ir per paskutiniuosius keliolika metų išleistų ne Lietuvoje. 1974 m.
19.        Str. A. Palestinian view by Fayez A. Sayegh.
20.        Str. – mašinraštis “The corse of the problem” by Elmer Berger (žydų kl.)
21.        News Letter Prophetic – the news in the light of the Bible, Marh 1977 “ O Jerusalem, Jerusalem.
22.        The coming Red Dictatorship.
23.        Iškarpos iš Chicago Sun Times 1975 m. apie Izraelį, žydus, arabus.