Manuscripts – Z, Ž

RANKRAŠČIŲ BYLOS PAGAL PAVARDES. RAIDĖS ,,Z” ir ,,Ž”.

 

Z

 • Zailskaitė A. (mašinr.)
 • Kun. Zabuliūnas J. (1895 m. rankr.)
 • kun. Zakarauskas V. (mašinr.)
 • Zamžickas Al. (rankr.)
 • Zara K. (mašinr.)
 • Zubras A. (mašinr.)
 • Zujus A. (rankr.)
 • Zumeris Br. (mašinr.)
 • Zunda Pr. (mašinr.)

 

Ž

 • Žadvydas V. (mašinr.)
 • Žalinkevičaitė – Petrauskienė (rankr.)
 • Žičkus P. (mašinr.) kun. Židanavičius J. (rankr.)
 • Žygas J. (rankr.)
 • Žilevičius Juozas. Muzikos žinynas. Aukštesniosioms bei vidurinėms mokykloms, mokytojų seminarijoms. Klaipėda. 1928. Žilius Vl. (rankr.)
 • Žilys P.
 • Žilvitis Žilva (mašinr.)
 • Žirgulis J. (mašinr.)
 • Žitkevičius L. (rankr.)
 • Žostautaitė P. Kalbėdami apie praeitį, turime būti sąžiningi (mašinr.)
 • Žvirblis J. (rankr.)

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.